A - CHOCEUR® Schokolade ''Rahm'' - Rahm Mandel

Available
€3.95

Description of goods:

A - CHOCEUR® Schokolade ''Rahm'' - Rahm Mandel - je 200-g

Rahm Mandel - сливочный шоколад с миндалем